Month: May 2021

Kakovosten team building s Paintball Ljubljana

Gradnja tima ali team building je dejavnost, s katero želimo vplivati na celosten razvoj zaposlenih. Dobro izveden team building poveže zaposlene in jim pomaga izboljšati učinkovitost ter delovne pogoje in vzdušje.

Kaj je team?

Team ali v slovenski jezik prevedno tim, je skupina ljudi, katerim je skupno njihovo delo. Skupina je usmerjena k doseganju skupnega cilja. Člani tima so med seboj odvisni, saj lahko zastavljene cilje dosežejo le z deljenjenim vodenjem, vzajemno odgovornostjo in učinkovitim delovanjem vseh članov. Tim pa ni le skupina ljudi. Najpomembnejša razlika je v notranji dinamiki odnosov. Znotraj skupine posamezniki namreč sproti prihajajo do spoznanj, da so v medsebojni odvisnosti in da bodo le s skupnimi močmi prišli do želenega cilja. Pomembno je, da se člani v timu ne poskušajo okoristiti na račun drugih, temveč delo sprejemajo za svojo last. Kreativnost, znanje in talent so le tri od mnogih komponent dobrega timskega dela. Med seboj se morajo člani spodbujati, izražati mnenja, občutke in poskusiti razumeti stališča drugih članov. Odprta, spoštljiva komunikacija ter konstruktivno reševanje težav so ključ pri uspešnem team building -u.

7 razlogov zakaj izvesti team building

VZPOSTAVLJANJE ZAUPANJA

Zaupanje igra glavno vlogo pri team building -u. Da lahko skupine med seboj funkcionirajo, morajo imeti vsi člani občutek, da si lahko med seboj zaupajo. Ko si člani začnejo zaupati, vedo, kdaj si dati prostor eden drugemu in kdaj predati avtonomijo za dokončanje neke naloge. Prav tako nam zaupanje daje občutek varnosti. Ko se počutimo varne, se začnemo odpirati. Ostalim članom povemo o svoji strahovih, zmožnostih, pomislekih. Kot rezultat vsega je odprta komunikacija med člani, kar dobrinese k večjemu spoštovanju.

URAVNAVANJE KOMUNIKACIJE

Ko zaposleni delujejo kot tim, vedno komunicirajo. Med seboj se pogovarjajo o nalogah, iščejo strategije za doseganje najboljših rezultatov, povežejo se v manjše skupine in si izmenjujejo ideje. Komunikacija pa prav tako omogoči boljši vpogled v delovanje drugih članov in njihovega doprinosa k ekipi.

POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI

Tim si vedno deli obveznosti in naloge, ki jih ima. To pomeni, če ima en član nekaj manj dela, lahko pomaga ostalim. Tako je projekt ali naloga opravljena hitreje.

ZDRUŽEVANJE LJUDI

Najlepša stvar team building -a je, da imaš vedno nekoga poleg sebe ali pa na drugi strani. Team building ima neverjetno moč v izboljšanju interpersonalnih odnosov med zaposlenimi. Ko ljudje delajo skupaj, si poleg izjemnih vzponov delijo tudi padce. Zopet pridemo do medsebojnega zaupanja in boljše produktivnosti celotne skupine.

team building paintball ljubljana

PRISPEVA H KREATIVNOSTI IN UČENJU

Team building omogoči ljudem, da se učijo od drugih. V primerjavi s samostojnim delom, skupinsko delo prispeva nove ideje in znanja. Invidualne izkušnje se povežejo z novimi, inovativnimi idejami, kar naredi delo vsekakor zabavno in uspešno.

ZDRAVA TEKMOVALNOST

Dokazano je, da kadar smo pod vplivom tekmovalnosti, dosežemo boljše rezultate. Zabavne igre ali tudi paintball lahko izzove tekmovalnost, ki je bila morda skrita v notranjosti posameznika. Vse pa je bolj zabavno, kadar je vpleteno tudi nekaj zdravega tekmovanja.

UČENJE REŠEVANJA KONFLIKTOV

V vsakem podjetju, v vsaki skupini, kjer dela skupaj veliko med seboj si različnih posameznikov, se je skoraj nemogoče izogniti konfliktom. Konflikti pa ne rabijo biti vedno slaba stvar. Nestrinjanja lahko doprinesejo bolj odprt način razmišljanja in kreativne ideje. Pomembno je le konstruktivno reševanje le-teh.

Dandanes nam je danih ogromno različnih načinov za razvijanje korektnih odnosov ter odprto komunikacijo med sodelavci. Ne glede na razlog, zakaj se odločamo za team building, je pomembno, da si organizator vzame čas za vse podrobnosti ter zastavljanje ciljev. Da pa ne bi bil team building samo nekje v konferenčni dvorani, je Paintball Ljubljana odličen prostor za takšno dejavnost.

Še: Dodatnih 5 razlogov za organizacijo team buildinga in Nepozabna zabava za fantovščino