Gradnja tima ali team building je dejavnost, s katero želimo vplivati na celosten razvoj zaposlenih. Dobro izveden team building poveže zaposlene in jim pomaga izboljšati učinkovitost ter delovne pogoje in vzdušje. Kaj je team? Team ali v slovenski jezik prevedno tim, je skupina ljudi, katerim je skupno njihovo delo. Skupina je usmerjena k doseganju skupnega […]