Spletna prodaja

Spletna prodaja je proces, ki se začne takrat, ko spletni marketing, svoje delo konča.

Večina podjetnikov, ki se loti svojega spletnega nastopa, ne loči med spletnim marketingom in spletno prodajo, hkrati pa menijo, da je za uspešno prodajo dovolj, da izvajajo na učinkovit način spletno marketinške aktivnosti.

A žal, nekateri prej, drugi pozneje, ugotovijo, da za spletno uspešno prodajo, takšno razmišljanje ne vodi v pravo smer.

Spletna prodaja se začne takrat, ko iz neke spletne strani začnemo uspešno pridobivati sledi (leads) in, ko te sledi uspemo uspešno spreminjati v naše kupce.

Učinkovit spletni marketing izvaja podjetje takrat, ko število sledi iz neke spletne strani, konstantno narašča, (ob enakem ali manjšem vložku v sam spletni marketing), učinkovita spletna prodaja pa se izvaja takrat, ko uspemo vedno večje število sledi, realizirati v vedno večjo število zaključenih prodaj.

Preko preverjenih in delujočih metod vam pomagamo tako pri prvem kot pri drugem koraku.Vedno več sledi vam pomagamo pretvoriti v kupce, hkrati pa vas naučimo, kako lahko naše metode tudi sami pretvorite v svoj uspešni poslovni model.

Naj vam pokažemo.