Digitalni marketing

Digitalni marketing je danes v svetu in na spletu že znana in uveljavljena metoda za pridobivanje in iskanje novih kupcev preko interneta.

Če je še pred leti veljalo, da si je večina podjetnikov dala izdelati spletno stran, preko katere je domnevala, da bo pridobivala nove stranke preko interneta, se je predvsem v zadnjem času predvsem pokazalo, da za učinkovit spletni nastop ne zadošča več samo spletna vizitka oz. preprosta spletna stran.

Danes sodoben spletni nastop zahteva predvsem pristop, ki ga stroka pozna kot proaktiven in dinamičen ter ažuren ter konstanten pristop na spletu.

Danes na spletu več ne velja izrek, če te na spletu ni, ne obstajaš, ampak, če na spletu ne delaš, te ni.

To pa pomeni, da je za učinkovit spletni nastop potrebna ne samo spletna vizitka, ampak prokativno udejstvovanje v več spletnih dejavnostih (na družbenih omrežjih, z vsebinami na podjetniškem blogu, drugo…)

Celoten koncept digitalnega marketinga pa je seveda potrebno predhodno dobro strateško nastaviti.

Dovolite, da vam pri tem pomagamo tudi mi.