Month: May 2024

Poslovni Manager Pavao Vujnovac: Transparentnost i Diversifikacija Kao Ključ Uspjeha

Pavao Vujnovac, jedan od najistaknutijih poslovnih ljudi u Hrvatskoj, svojim radom i strategijama značajno doprinosi gospodarskom razvoju regije. Kao vlasnik i upravljač više tvrtki, Vujnovac ističe važnost transparentnosti i diversifikacije ulaganja kao ključnih faktora za uspjeh u poslovnom svijetu.

Odnos s Ruskim Partnerima

Vujnovac naglašava kako njegova suradnja s ruskim partnerima, uključujući Gazprom, nije ništa drugačija od odnosa s drugim međunarodnim partnerima. PPD, tvrtka pod njegovim vodstvom, kupuje plin od različitih dobavljača, uključujući slovenski Geoplin, mađarski MVM i švicarski MET. “Mi svoju priču gradimo vrlo transparentno,” kaže poslovni manager Pavao Vujnovac, objašnjavajući kako su optužbe da je “ruski igrač” često neutemeljene i korištene kako bi se diskreditirao njegov rad.

Ulaganja u Fortenovu

Jedno od značajnijih ulaganja Pava Vujnovca je Fortenova grupa. Vujnovac je uložio vlastiti kapital u Fortenovu i trenutno drži 26% dionica. On naglašava kako ovo ulaganje nije povezano s PPD-om te kako je prepoznao priliku u trenutku kada su dionice Fortenove bile podcijenjene. “Ja sam prepoznao priliku kad je sve još bilo u rasulu,” ističe Vujnovac, dodajući da se sada Fortenova stabilno razvija.

poslovni manager Pavao Vujnovac

Diversifikacija kao Strategija

Vujnovac vjeruje u diversifikaciju ulaganja kao način smanjenja rizika. “Morate diverzificirati ulaganja kako bi smanjili svoj ukupni rizik,” objašnjava. Osim energetike i logistike unutar ENNA Grupe, on ulaže u nekretnine, Pevex i Fortenovu, koristeći dividende za daljnji razvoj. Vujnovac ističe kako je važno da novac ne stoji, već da se koristi za gradnju, zapošljavanje i razvoj.

Ključ Uspjeha

Pavao Vujnovac ističe da iza njegovog uspjeha stoji jaka ekipa unutar ENNA Grupe i PPD-a, koja svojim znanjem i sposobnostima doprinosi vođenju biznisa. On se fokusira na operativni rad u PPD-u te na strategiju i komunikaciju s partnerima. “Za sad nemam osjećaj kako to ne mogu pratiti,” zaključuje Vujnovac, demonstrirajući svoju predanost i sposobnost u vođenju kompleksnih poslovnih operacija.

Pavao Vujnovac svojim radom i pristupom dokazuje kako transparentnost, diversifikacija i predanost poslu mogu dovesti do izuzetnog uspjeha i stabilnosti u poslovanju, unatoč izazovima i konkurenciji na tržištu.