Tekstopisec za SEO
Posted on: August 25, 2020, by : Sebastijan Brumec

Tekstopisec za SEO je oseba, ki je sposobna samostojno pisati različne vrste tekstov za splet, ki so hkrati uporabni, koristni, prodajni ali služijo drugim namenom, obenem pa upoštevajo vsa aktualna SEO pravila in smernice. Teksti, ki jih pripravlja tekstopisec za SEO, so unikatni, hkrati pa z upoštevanjem pravil za SEO optimizacijo, povečujejo uporabno vrednost napisanih vsebin ter s tem posledično dosegajo dvig blagovne znamke podjetja, posledično pa tudi prodaje.

NAIMIG: Za tiste, ki jim ob prebiranju nasvetov za izbiro in iskanje ustreznih tekstopiscev za SEO, ni povsem razumljivo kaj je in kako deluje optimizacija spletnih strani, priporočamo stran SEO optimizacija spletnih strani Seo-Praktik.si, kjer so redno objavljani aktualni nasveti ter vse novosti v zvezi s SEO optimizacijo.

Najpomembnejši cilji tekstopiscev za SEO, so strnjeni v spodnje tri izzive:

tekstopisec za seo

Vir slike (1) – The Ultimate SEO copywriting Guide – Semrush

Glavni trije cilji tekstopisca za SEO:

 • najti pravo razmerje med kreativnostjo in optimizacijo spletnih vsebin za potrebe SEO
 • razumeti ciljano publiko in njihove težave
 • slediti urniku in disciplini ter konstistentnemu objavljanju vsebin

NAMIG: Če se želite sami priučiti kako optimizirati spletno stran, si optimiziranje spletnih strani in različnih vsebin, poglejte na povezavi. V njej je podrobneje razloženo kakšna je optimalan količina teksta za SEO, kako izberete primarne in sekundarne ključne besede in še ogromno drugih nasvetov za SEO optimizacijo tekstov.

Katere koristi prinese spletni strani dober tekstopisec za SEO?

SEO tekstopisec s svojimi SEO optimiziranimi besedili (to je: teksti za opise produktov, teksti v blogu, opisi kategorij izdelkov in blogov, opisi pristajalnih strani, teksti za vstopno stran, teksti za stran o nas, itd…) spletnim stranem prinaša naslednje koristi:

 • povečan obisk spletne strani (saj so SEO optimizirani teksti v iskalniku Google uvrščeni višje kot teksti, ki niso optimizirani).
 • uporabno vrednost spletne strani (ki rezultira v večjem številu vračajočih se obiskovalcev na spletno stran). Tekstopisec za SEO ne piše samo prodajnih besedil temveč tudi uporabne in koristne vsebine na blogu.
 • večjo prodajo (saj zna kakovosten tekstopisec za SEO pisati tekste tako optimizirane za SEO, kot hkrati prepričljive in prodajno naravnane). Več: Učinkovita prodaja na spletu
 • večjo diferenciacijo od ostalih spletnih strani (saj tekstopisec pripravlja unikatna tekstovna sporočila, od katerih se spletna stran v posamezni panogi, razlikuje od drugih).

Preberite še: Ali vsebina res odloča o uspehu v spletnem marketingu

Kakšne slabosti lahko spletni strani prinese slab tekstopisec za SEO?

Ker je v poplavi ponudnikov pisanja besedil za potrebe optimizacije spletnih strani, ogromno ponudnikov, spodaj navajamo slabosti, ki jih utegne prinesti slabo pisanje tekstov:

 • slabo SEO pisanje (npr. kopiranje) tekstov za SEO lahko prinese podjetjem pravne, moralne in etične spore, hkrati pa kazen od Googla (izbris spletne strani iz Google indeksa ali padec uvrstitev spletne strani v iskalniku)
 • slabo pisanje tekstov za SEO prinaša mlačen obisk (ki ne konvertira v sledilce ali nakupe)
 • slabo pisanje SEO tekstov ne diferencira zgodbe podjetja od drugih v panogi

Kaj boste spoznali v tem zapisu….

Dodatne informacije: Podrobni nasveti kako optimizirati spletno stran

Kaj mora upoštevati dober tekstopisec za SEO

Kakovosten SEO pisec mora upoštevati AKTUALNA SEO pravila in smernice, saj za visoke uvrstitve tekstov nič ne koristi, če tekstopisec upošteva SEO pravila, ki so veljala pred 5 leti…

Hkrati z aktualnimi SEO pravili, dober SEO pisec loči tudi prodajna in promocijska besedila, uporabne in koristne vsebine, besedila ustrezna za pristajalne strani, ton tekstov primernih za strani o nas, itd…

Prvi pogoj dobrega SEO pisca je unikatna vsebina (in sposobnost poiskati t.i. content gaps konkurenčnih zapisov – na podlagi katerih nastane kakovostnejši SEO tekst. Obenem SEO pisec besedil ustvarja tudi svoja besedila na podlagi raziskanih ključnih besed in SEO analize spletne strani.

Dober SEO tekstopisec želi svoje tekste tudi ocenjevati iz vidika uvrstitev tekstov na Googlu. Ocenjevanje lastnih tekstov ne predstavlja kakovostnim piscem nobene ovire, saj so sami motivirani, da spišejo boljše tekste od konkurence.

Priporočilo: Kako postati dober SEO pisec besedil

Slabši SEO pisci se lastnega ocenjevanja (uvrstitev tekstov na Googlu) branijo, pa tudi nad tem, da njihove uvrstitve tekstov na Googlu, spremljajo drugi, niso najbolj navdušeni.

Več: Kaj je optimizacija spletnih strani

Kako in kje najdete dobre SEO pisce

Dobre SEO pisce žal ni lahko najti.

Večina tekstopiscev namreč trdi, da imajo SEO izkušnje in, da upoštevajo SEO pravila, vendar sodelovanje z marsikom pokaže, da temu ni tako. V SEO tekstih tako dostikrat manjkajo meta opisi, privlačni SEO naslovi, odstavki se ne začnejo z ustreznimi ključnimi besedami, notranje povezave niso zgrajene na konverzijske in SERP cilje, itd…

Hkrati, nemalokrat, teksti ne samo, da niso SEO optimizirani, ampak so tudi preveč “rumeni/promocijski/reklamni” ali pa sploh zgrešijo namen. 

Zato dobre SEO pisce iščite tako, da jih najprej povabite v poskusno sodelovanje (ki ste ga npr. pripravljeni plačati za polovico njihove cene).

V poskusnem obdobju preverite ali so teksti SEO ustrezni, unikatni in ali zadanejo namen priprave (ali zasledujejo cilj pisanja tekstov). Hkrati v poskusnem obdobju merite uvrščenost spisanih tekstov na Googlu.

V poskusno pisanje poskušajte povabiti čimveč tekstopiscev, nato pa izberite najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.

Cene za kakovostne SEO pisce se začnejo od najmanj 35€ naprej (kar je zelo poceni), sicer za bolj izkušeni SEO tekstipisci v Sloveniji, svoje storitve ponujajo za priblićno 80€ za en članek, dolg približno 1500 besed.

Primeri kakovostnih tekstov za SEO

Spodaj je s primeri prikazano kaj bi naj upoštevali kakovostni SEO teksti…Po tem boste lažje ocenili ali je vaš tekstopisec za SEO natreniran in že izkušen ali šele na začetku svoje copywriting kariere…

Primer spisanega teksta za optimizacijo kategorije klubskih mizic v spletni trgovini Pohistvo123.si

Iz spodnje slike lahko vidite, da je tekstopisec za SEO, pri pisanju besedila za optimizacijo kategorije klubske mizice Pohistvo123.si, upošteval ustrezno spisan tekst za:

 • SEO naslov
 • meta opis
 • celotno količino teksta za kategorijo (1975 besed)

in, da je celotna SEO ocena za ustreznost spisanega teksta za klubske mizice trgovine Pohistvo123.si v celoti zelena (SEO ustrezna):

topisec za seo klubske mizice pohistvo123

Primer kreativnega teksta za optimizacijo kategorije šopkov rož v trgovini Sanjski-Sopek.si

Na spodnji sliki, lahko zraven upoštevanja vseh aktualnih SEO pravil, vidite kako je tekstopisec za SEO, upošteval tudi kreativno noto pri opisovanju kategorije v kateri so predstavljeni šopki rož trgovine Sanjski-Sopek.si.

Podobno kot v prvem primeru, je tudi tukaj tekst v celoti SEO optimiziran, hkrati pa je besedilo spisano na izjemno kreativen in privlačen način (emoji in ostale ikone v besedilu,…):

tekstopisec za seo sopki roz sanjski sopek

Ravno v trgovini Sanjski-Sopek.si, lahko na njihovem blogu, opazite kako za potrebe čimvišje vidnosti na Googlu, tekstopisci pišejo vsebine tudi med njihovimi nasveti.

Primer si poglejte v blog zapisu, ki pojasnjuje kako posušiti šopek. Prispevek je na Googlu uvrščen na prvo mesto na prvi strani Googla.

Primer SEO teksta za pristajalno stran o bilanci stanja na ebonitete.si

Pristajalne strani (t.i. landing pages) morajo iz vidika ustreznosti tekstov, biti ne samo SEO optimizirane, ampak tudi uporabne in informativne. Obenem pa tudi vsebovati t.i. notranje povezave na druge, najpomembnejše SERP cilje spletnih strani.

Odličen primer SEO optimiziranega teksta za pristajalno stran o bilanci stanja poglejte na spodnji sliki. Besedilo zelo lepo pojasnjuje kaj nam (lahko) povesta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida posameznih podjetij (ki jih preverjate na ebonitete.si):

Tekstopisec za SEO mora zraven SEO smernic in zakonitosti, upoštevati tudi, da z vsebino “ujame” t.i. search intent za ključno besedo, na katero optimizira vsebino.

Primer SEO teksta za blog o varčevanju (na TriglavSkladi.si)

Kako tekstopisec za SEO pazi na t.i. “engagement” v spisani vsebini, lahko vidite v tekstu, ki so ga TriglavSkladi.si, pripravili za tiste, ki jih zanima kako varčevati.

Če si boste pogledali spisan tekst o tem kako varčevati, boste opazili kako so lepo strukturirane prednosti varčevalnega načrta in kako smiselen je v nadaljevanju prehod na pojasnilo o tem kako deluje varčevalni načrt:

Povezave:

Viri in dodatne informacije:

1 – The Ultimate SEO copywriting Guide – Semrush